Skip to content

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Česta pitanja?

Zahtev za postavljanje Vaše firme na sajtu tragac.info možete dostaviti pomoću odabira paketa koji Vas interesuje, prateći polja koja formulišu Vašu narudžbu. Zahtev možete uputiti i direktno na meil info@tragac.info. Po prispeću Vašeg zahteva, kontaktiraće Vas predstavnik sajta vezano za definisanje Vašh potreba i definisanja neophodnih materijala potrebnih za sačinjavanje odgovarajuće prezentacije Vaše firme, prezentacije ponude i/ili potražnje Vaše firme.

Vremensko trajanje prezentacije Vaše firme od momenta objave iznosi 1 godinu. Nakon isteka 1 godine trajanja paketa, moguće je obnoviti period trajanja paketa za narednu godinu. Vremensko trajanje prezentacije može se, na zahtev klijenta, ugovoriti i na kraći i na duži rok od jedne godine i ono se definiše usaglašavanjem potreba klijenta i mogućnosti sajta Tragač. U slučaju takvih potreba, dovoljno je da se klijent sa svojim zahtevom i predlogom obrati predstavnicima sajta tragac.info na meil info@tragac.info

Cene različitih paketa usluga objavljivanja prezentacije Vaše firme, kao i objašnjenje pojmova, nalaze se na stranici Oglašavanje.

Da, otvoreni smo za sve predloge izmena, odnosno prilagođavanja paketa Vašim željama i potrebama. Dovoljno je da nas obavestite o svom predlogu prilagođavanja jednog od paketa Vašim potrebama. Vaši predlozi biće izanalizirani i maksimalno će se težiti njihovom zadovoljenju, u skladu sa realnim mogućnostima sajta.

Svaka izmena objave, u toku trajanja perioda njene objave, se dodatno naplaćuje prema važećem cenovniku. Paketi objave PRO i PRO+ omogućuju jednu besplatnu izmenu objave, odnosno, jedno besplatno menjanje sadržaja prezentacije Vaše firme na poslovnom sajtu tragac.info u toku trajanja perioda njene objave. Svaka naredna izmena objave se dodatno naplaćuje. U slučaju da želite da izmenite sadržaj svoje prezentacije, potrebno je da Vaš zahtev, zajedno sa opisom izmene i pripadajućim materijalima, dostavite na meil info@tragac.info

Kada su svi materijali (podaci o firmi, tekstovi, fotografije) budu obrađeni i prezentacija Vaše firme bude kompletirana, objavljujemo je na sajtu www.tragac.info i obaveštavamo Vas e-mailom o tome. Šaljemo Vam tom prilikom i direktan link ka prezentaciji Vaše firme na sajtu tragac.info.

Reklamacije na objavljenu prezentaciju se prihvataju isključivo putem e-maila i to 72 h nakon objave prezentacije, nakon čega će one biti razmotrene. Ukoliko se pokaže da je reklamacija opravdana, razlozi reklamacije će biti korigovani i prezentacija će biti dovedena u željeno stanje.
Naručitelju prezentacije će biti produženo vreme trajanja objave prezentacije za period u kome je prezentacija imala navedene osnove za reklamaciju. Reklamacija neće biti uvažena ukoliko je došlo do greške naručitelja objave prezentacije usled dostave neodgovarajućih materijala za prezentaciju.

Sajt tragac.info je otvoren za sve predloge i primedbei trudi se da maksimalno izađe u susret svakom svom klijentu, kako bi svaki klijent bio u potpunosti zadovoljan.