Mere koje se koriste za uspešno upravljanje troškovima često ovise i o nivou ekonomskog znanja poduzetnika ili menadžera koja sežu od vrlo stručnih do sasvim skromnih. Neki smanjuju troškove gde god je to moguće, čak i one najpotrebnije, dok drugi svesno ili nesvesno dopuštaju trošenje preko svake mere.

Treba štedeti na pravim stvarima

Nažalost najčešće mere menadžera/poduzetnika u kontroli troškova svode se na „zavaravanje savesti“ tj. na štednju na nebitnim stvarima dok istodobno glavne stavke troškova teku nekontrolisano i bez ikakvog nadzora. U praksi najčešće problem upravljanja troškovima dolazi do izražaja tek kada se pojave loši rezultati i kada je ustvari za prave poteze na području troškova prekasno.

Tek tada se pokreću prave kampanje usmerene na stroge restrikcije troškova i formiraju se timovi koji rade na rezanju svih mogućih troškova. Bitno je naglasiti da upravljanjem troškovima ne možemo zvati oštru redukciju troškova kada firma dođe u krizu. Upravo ta kriza je uglavnom posledica lošeg upravljanja troškovima u ranijim razdobljima dok je firma dobro poslovala.

Analiza prihoda po jedinici troška

Upravljanje troškovima je ozbiljan, kontinuiran i odgovoran proces, a rezultat je pozitivnog odnosa menadžera/poduzetnika prema ukupnom poslovanju i stalne analize odnosa troškova i koristi koje ti troškovi donose. Jednu od najvažnijih veličina u tome procesu predstavlja ostvareni prihod po jedinici troška. Koristi od upravljanja troškovima ne dolaze preko noći, ali dugoročni rad na upravljanju troškovima može dati veoma dobre rezultate.

Pri tome je ključno utvrditi koje su komparativne prednosti firme na tržištu i koji su dugoročni ciljevi postavljeni pred firmu. Nakon toga troškove treba rangirati i utvrditi njihov značaj za poslovanje poduzeća.

U mnogim slučajevima menadžeri u kriznim vremenima umesto da smanje troškove pribegavaju povećanju prodajnih cena što može biti vrlo opasno. Često povećanje cena može izazvati i direktnu reakciju kupaca i konkurenata, a stoga i pad prodaje i to se smatra vrlo rizičnim potezom.

5 najvažnijih pravila upravljanja troškovima

Ekonomska znanost i praksa dugo vremena bave se proučavanjem i primenom određenih metoda u upravljanju troškovima te nastojanjem da učinjeni troškovi donesu maksimalne koristi. Kroz taj proces razvila su se i određena pravila i smernice koje bi pri tom trebalo uvažiti:

1) na dugi rok presudno je biti jeftiniji od konkurenata nudeći istu razinu usluge/proizvoda ili nuditi više za istu cenu

2) da bi mogli održavati konkurentnost svi troškovi moraju kontinuirano biti osmišljeni, ali i kontinuirano se smanjivati

3) neophodno je u svakom trenutku precizno pratiti stvarne troškove, prihode i profit za svaki deo poslovanja

4) stvarne cene i dobit za svaku uslugu/proizvod moraju biti uvijek poznati (pogotovo vredi za odnose sa ključnim kupcima)

5) voditi računa o novčanom toku i izvorima likvidnosti

Praksa pokazuje da je čest izvor problema što odgovorne osobe u firmama ne znaju pravu strukturu troškova, kao ni razloge niti mesto njihova nastajanja. Zato je vrlo korisno što jasnije odrediti troškove po vrstama, proizvodima,ali i profitnim centrima. Stalni napori u smanjivanju nepotrebnih troškova i povećanju proizvodnosti pružiti će svakoj firmi komparativnu prednost na tržištu i mogućnost brzog prilagođavanja tržišnim okolnostima, a to sve su preduslovi uspešnog poslovanja. Krajnji cilj svakog posla je maksimiziranje dobiti, a upravljanje troškovima i povećanje prihoda dva su jednako važna alata koja su nam na raspolaganju.

Recommended Posts